Tijdens het werken met een hoogwerker gebeuren nog steeds veel ongelukken. Het werken hiermee lijkt eenvoudig, maar het vraagt zorgvuldigheid en concentratie van de gebruiker. Aan de bedieners worden dan ook hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken. De Arbo-wet schrijft hier een verplichte opleiding voor.

Net als u hecht Protect Brandbeveiling veel waarde aan het veilig en efficiënt werken op hoogte. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw medewerkers goed op te leiden. Deze opleiding zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor efficiëntie. Na het volgen voldoen uw medewerkers aan de hoge eisen die gesteld worden als het gaat om veilig en verantwoord werken.

In één dag worden uw medewerkers getraind in het bedienen van de hoogwerker. De dag wordt afgesloten met een veiligheidsexamen (theorie en praktijk). De onderstaande onderdelen worden behandeld:
- Vaktechniek en visuele inspectie.
- Wet- en regelgeving.
- Modellen en typen.
- Veiligheidsvoorzieningen en –eisen.
- Controle en onderhoud.
- Bediening en gebruik.

Wilt u meer informatie over deze opleiding of uw medewerker aanmelden hiervoor? Neem gerust contact met ons op.