De Arbo-wet geeft regels voor veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid en gaat over werkgevers en werknemers.

De algemene verplichting van de werkgever is, dat hij moet zorgen voor gereedschappen en machines die geen gevaar op kunnen leveren. De werkgever moet ook zorgen voor een goede voorlichting aan werknemers over de risico’s die zij lopen tijdens het werk en hen goed opleiden voor hun taak.

De werknemer is daarentegen verplicht om de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van gevaar. Zij moeten gereedschappen en machines op een juiste manier gebruiken en deelnemen aan de voor hen georganiseerde opleidingen en trainingen.

De opleiding ‘veilig hijsen’ heeft als doelstelling om medewerkers inzicht te geven in het veilig verticaal en horizontaal verplaatsen van lasten. Er wordt veel informatie gegeven over de voorschriften, hoe veilig werken organiseren en praktische informatie over veilig werken met hijsmiddelen. De opleiding bestaat uit twee dagdelen en na afloop ontvangt de medewerker een certificaat van deelname.

Wilt u meer weten over deze opleiding? Neem gerust contact met ons op.