Een goed opgeleide bhv-er kan in het geval van calamiteiten levens redden en schade beperken. De basis van een goede bhv-er bestaat uit een twee daagse opleiding, die voldoet aan de richtlijnen van de NIBHV. De lessen kunnen zowel in-company als in onze instructielokalen worden verzorgd.

Laat uw bedrijfsbelang dit niet toe? Dan kunnen wij de trainingen ook op zaterdag of aansluitend aan werktijd voor u verzorgen. De groepen bestaan uit minimaal 12 en maximaal 16 personen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om u individueel aan te melden. Wij delen u, in overleg, in een groep.

Basis BHV bestaat uit:
Dag 1: Levensreddende handelingen
- De taken van een bedrijfshulpverlener.
- Bewustzijnsstoornissen.
- Ademhalingsstoornissen.
- Circulatiestoornissen.
- Verplaatsen van een slachtoffer.

Dag 2: Brandbestrijding
- Melden van incidenten.
- Het gebruik van communicatiemiddelen.
- Ontruiming.
- Branddriehoek.
- Normatief brandverloop.
- Blussen van een beginnende brand.
- Blusmiddelen.
- Veiligheidsvoorschriften en voorzieningen.

Beide onderdelen worden afgesloten met een theorie-examen. De praktijkverrichtingen worden beoordeeld door onze instructeurs en tellen ook mee voor het eindresultaat.

Certificaat
Als de cursist aan de eisen voldoet, krijgt hij het certificaat Bedrijfshulpverlener conform de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).