Menu

Campagne: Stop CO-vergiftiging!

In februari gaat een nieuwe campagne van de Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting van start: Stop CO-vergiftiging.

De slogan die er bij hoort is ventileer-controleer-alarmeer. Het doel van de campagne is te informeren over het voorkomen van CO-vergiftiging en het herkennen van een CO-vergiftiging en daar effectief op te reageren. Wij ondersteunen deze campagne graag door middel van kennisdeling en een aanbieding van CO-melders.
Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos gas. Bij inademen kan CO ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken, die zelfs fataal kan zijn. Koolmonoxide wordt onder andere geproduceerd door apparaten die werken op fossiele brandstoffen, zoals geisers, cv-ketels, fornuizen en kachels.

Koolmonoxide- vergiftiging kan worden voorkomen door de volgende maatregelen:

  • Regelmatige controle van verbrandingsapparatuur. Laat CV- ketels, kachels, fornuizen regelmatig controleren door een erkende installateur. Laat niet alleen de apparaten nakijken, maar ook de afvoer. Het is belangrijk dat de afvoer goed werkt, zodat de koolmonoxide niet in huis kan circuleren.
  • Voldoende ventileren. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding als gevolg van zuurstoftekort. Door goed te ventileren en te zorgen voor voldoende zuurstof in de woning wordt het ontstaan van CO voorkomen.
  • Plaatsing van koolmonoxidemelders. Koolmonoxidemelders zijn een middel om een verhoogde concentratie koolmonoxide in de lucht te detecteren en met een geluidssignaal de bewoners te waarschuwen voor het gevaarlijke gas. Betrouwbare melders zijn te herkennen aan de Europese norm EN50291 met de vermelding tested and approved. Een CE-keurmerk alleen is niet voldoende.

Zet bij een vermoeden van koolmonoxide in een gebouw direct alle ramen en deuren open, waarschuw alle bewoners en ga zo snel mogelijk naar buiten. Bel daarna het alarmnummer 112.

 

 

AGENDA

SCHRIJF JE NU METEEN IN!