In het kader van de brandveiligheid en brandpreventie wilt u voorkomen dat vuur zich gemakkelijk verspreidt naar andere ruimten. Een manier om dit te realiseren is het plaatsen van brandwerende afdichtingen. Dit noemen we ook wel brandcompartimentering. Hierbij brengen we brandvertragende materialen aan in de open ruimtes en kieren van de vloer, muren en het plafond van de kantoorruimtes.

  • Meer dan 15 jaar ervaring in brandbeveiliging voor bedrijven
  • We voorzien in advies, keuringen en trainingen omtrent brandpreventie en -veiligheid
  • Gecertificeerde specialisten in brandwerende afdichtingen

Wilt u professioneel advies over hoe de brandcompartimentering en brandveiligheid in uw organisatie beter kan? Neem dan vrijblijvend contact op met de specialisten van Protect Brandbeveiliging. We inventariseren de huidige situatie en stellen een gedegen adviesrapport op met actiepunten.

Wat verstaan we onder brandwerende afdichtingen?

Brandwerende afdichtingen komen in vele soorten en maten en zijn te plaatsen in alle ruimtes van een pand. Deze afdichtingen zijn gekeurd en gecertificeerd op basis van de actuele Europese normen voor de brandveiligheid (NEN-EN 1366-3 en NEN-EN 1366-4) en voldoen aan WBDBO. Dit is een set van regels die zijn opgesteld in het bouwbesluit van 2012. Al deze certificeringen geven aan in welke mate de materialen en producten brandvertragend werken. Dit varieert van 30 minuten tot meer dan 120 minuten. Enkele voorbeelden van brandwerende afdichtingen die we keuren zijn:

  • Brandwerende mortels voor doorvoeringen
  • Brandwerende manchetten voor leidingen
  • Brandwerende kit
  • Brandwerende wanden, kussens en strips

Brandcompartimentering advies door Protect brandbeveiliging

Bij Protect brandbeveiliging zijn we gespecialiseerd in het controleren van de huidige brandveiligheid in een kantoorpand en advies geven voor nieuwbouwprojecten. Op basis van de controle stellen we een adviesrapport op met maatregelen voor organisaties. Hier staat precies in wat nodig is om te voldoen aan de Nederlandse en Europese normen voor de brandveiligheid. Tevens voorzien we in de levering van de brandwerende afdichtingen en materialen.

Aandachtspunten bij een controle op brandveiligheid

Wanneer we een pand controleren op brandveiligheid en brandwerende afdichtingen, is er een aantal factoren waar onze aandacht in het bijzonder naar uitgaat. Dit zijn de punten in een constructie die bijzonder gevoelig zijn voor brandoverslag.

Doorvoeringen

Doorvoeringen zijn de locaties in de muren, het plafond of de vloeren waar leidingen van de ene naar de andere ruimte gaan. Deze locaties zijn vrijwel altijd gevoeliger voor branddoorslag, omdat de ruimte tussen de leidingen en de wand niet luchtdicht zijn afgesloten. Brandwerende afdichtingen voor doorvoeringen zijn bijvoorbeeld mortels.

Leidingen / Buizen

De leidingen en buizen zijn typisch kwetsbare punten voor brand. Vaak zijn ze niet goed afgedekt, zijn ze gevoelig voor hitte en staan ze onder druk met al dan niet brandbare materialen. Het is dus van groot belang om deze te behandelen met brandwerende manchetten of brandwerende bekleding.

Dilataties / Voegen

Dunne openingen zoals voegen en dilataties zijn net als doorvoeringen brandgevaarlijke onderdelen van een constructie. De beste brandwerende afdichtingen voor deze situaties zijn over het algemeen strips en kit, afhankelijk van de vorm van de voegen.

Draagwanden

Bepaalde wanden in een gebouw verdienen extra aandacht als het gaat om brandbeveiliging, omdat het draagmuren zijn. Hier werken we vaak met brandwerende platen. Deze zijn behandeld met een speciale brandvertragende coating.

Vraag een offerte op maat aan

Wilt u weten of uw bedrijf voldoet aan de laatste eisen van de brandveiligheid en of er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van brandwerende afdichtingen? Een afspraak is zo gemaakt. We maken graag vrijblijvend een offerte op maat en komen bij u langs!